Call: +90 212 485 44 44
Address: İkitelli Başakşehir/İstanbul
PE (Polietilen)

PE (Polietilen) Polietilen, etilen monomerlerinin birleştirilmesiyle elde edilen uzun zincirlerden oluşmuş bir termoplastik polimerdir. Çok düşük sıcaklıklar ve yüksek darbeli uygulamalar için kullanıma uygun bir malzemedir. Fiziksel özellikler polietilen tipinin yoğunluğuna ve molekül ağırlığına bağlıdır: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) sert polietilen Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) yumuşak polietilen Yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (HMWPE) PE500 Ultra yüksek […]

PP (Polipropilen)

PP (Polipropilen) PP yarı sert, şeffaf, kolay şekillendirilen, pahalı olmayan bir polimerdir. Monomer olan propilen, petrolden sağlanır. Farklı özelliklerde ataktik, izotaktik ve sindiyotaktik PP hazırlanabilmektedir. İzotaktik PP nin camsı geçiş sıcaklığı -10°C, erime sıcaklığı 160°C dolayındadır. Erime noktası düşük olduğu için  90-110°C sıcaklık aralığı gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir. Kristallilik oranı % 60-70 arasında değişir, 0,90-92 […]

EVA (Etilen Vinil Asetat)

EVA (Etilen-Vinil Asetat Kopolimer ) %2 ile %40 arasında değişen VAM’ın  ( vinil asetat monomer )  PE ( polietilen )  ile otoklav ya da AYPE tubular prosesi ile birleşmesi sonucu  üretilen bir kopolimerdir.

POM (Poliasetal)

Asetallar sert, darbeye dayanıklı, şoktan etkilenmez, ayrıca creep’e (malzemenin yük altında uzun sürede deforme olması) dirençli ve baskı sonrası çekmeden dolayı boyutlarında bozulma olmayan yapıya sahiptir.

PC (Polikarbonat)

Polikarbonat, şeffaf, korozyona dayanıklı, tutuştuklarında kendi kendini söndüren, zaman ve ısı ile boyutları çok az değişen, nem absorpsiyonu çok düşük olan ve bütün bunlara ilave olarak çok iyi mekanik özellikleri olan önemli mühendislik plastiğidir.

PA 6.6 (Nylon 6.6)

Poliamidler uzun zincir yapılı ve tekrar eden ünitelerde amid grubu (N-H-C=0) içeren polimerlerdir.

PA 6 (Nylon 6)

Polyamid 6 diğer adıyla Nylon 6 (PA 6) ilk olarak 1952 yılında DuPont tarafından geliştirilmiştir.

TPU (Termoplastik Poliüretan)

Termoplastik Poliüretan (TPU) uzun zincirli poliester/polieter dioller esnek ve yumuşak segmentleri oluşturmaktadırlar.

POE (Poliolefin Elastomer)

Son yıllarda Dünya da hızla yayılan POE (Plastomer) ürünler kauçuk esnekliği ve dayanımında özellikler sergiler.